Kittitas Valley Early Iron Club

Kittitas Valley Early Iron Club Threshing Bee Pictures

2007 Threshing Bee and Antique Equipment Show