Kittitas Valley Early Iron Club

Kittitas Valley Early Iron Club Threshing Bee Pictures

2018 (269)
September (269)
2016 (15)
September (15)
2015 (56)
September (56)
2013 (98)
September (98)
2012 (97)
September (97)
2011 (46)
September (46)
2010 (27)
September (27)
2009 (225)
September (225)
2007 (199)
September (199)
2006 (220)
September (220)
2005 (334)
June (17) September (317)