Kittitas Valley Early Iron Club

Kittitas Valley Early Iron Club Threshing Bee Pictures

2003 Threshing Bee and Antique Equipment Show